Tablets a l’escola

Aquest curs estem començant a introduir l’ús de les tablets a l’escola. Concretament hem començat per Educació Infantil. El treball forma part de la voluntarietat de digitalització del centre, tenint com objectiu primordial la introducció de les noves tecnologies en el procès d’aprenentatge.

Els alumnes d’Educació Infantil treballen algunes competències digitals utilitzant tablets (encendre, apagar, triar app…),fan servir les tablets no com a joguina sinó com a eina de treball. Fan servir diferents aplicacions proposades entre d’altres encaminades a l’orientació espacial, memòria, càlcul, anglès, grafia i motricitat fina, lecto-escriptura…

 ESCOLA CAN DEU