En aquest document adjunt trobareu tota la informació necessària, relativa al menjador.

INFORMACIÓ GENERAL

També podeu trobar seguidament la fitxa d’inscripció i l’autorització pels medicaments.

FITXA INSCRIPCIÓ

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS

Comissió de menjador

Composició:

  • La direcció del centre
  • Un representant de l’ajuntament
  • Un representant de l’empresa
  • Representants de les famílies
  • Representant de les monitores

Monitors/es de menjador

  • Montse Vicente (Coordinadora)
  • Lupe Laguna
  • Mari Moreno
  • Elena Benítez

Podeu parlar amb les monitores a partir de les 15 h.ESCOLA CAN DEU