35

La llengua Catalana és el vehicle d’expressió normal de l’escola, la llengua base d’aprenentatge i la de tot l’ensenyament.

L’escola contribueix a la formació integral dels alumnes.
Es per això que a més dels aprenentatges pròpiament escolars potencia els hàbits de conducta que afavoreixen la convivència basada en la solidaritat, la tolerància i el respecte als altres.

L’escola assumeix, valora i respecta les diferències de la comunitat educativa. Cap persona de la comunitat escolar pot ser discriminada per raons de raça, ideologia, confessionalitat, llengua, sexe, o nacionalitat.

L’escola estimula els valors propis d’una societat democràtica : la solidaritat, el respecte, l’actitud de diàleg, l’esperit crític, la cooperació, la responsabilitat, la tolerància i la participació.ESCOLA CAN DEU