ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES

 

Els pares i mares dels alumnes de l’Escola Can Deu constituïm l’AMPA del centre. Funcionem en assemblees que estan gestionades a través d’una junta formada per la presidenta i pares i mares voluntaris.

La Junta de l’ AMPA de l’Escola Can Deu ens reunim el primer divendres de cada mes de 15-16:30.  A les reunions poden assistir-hi tots els pares i mares que ho desitgin (per informar-se, fer suggeriments, consultes, etc).

La junta de l’ AMPA està formada per:

  • Presidenta:  Ana Centeno
  • Secretaria: Maribel Rueda
  • Tresorera: Mª Pilar Fernández
  • Vocals:  Alicia Sánchez, Sebastià Bernal i Maria Del Carmen Osuna.

Les activitats que organitzem i gestionem són:

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres per els següents medis:

Correu electrònic de contacte: ampa.ampacandeu@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ampacandeu.ampaESCOLA CAN DEU