TUTORIES INDIVIDUALITZADES.

La tutoria individualitzada és un recurs que duem a terme a l’escola des de fa més de sis anys. Consisteix en un acompanyament emocional del mestre cap els alumnes, que pretén, des de l’enfocament sistèmic, oferir un espai de confiança i vinculació, on poder tractar aquells assumptes personals o familiars que podem inquietar als alumnes. Així doncs, i sense grans pretensions, procurem que els nens i nenes que presenten més dificultats emocionals puguin transitar per les emocions de la forma més saludable possible i d’aquesta forma, puguin estar més disponibles per l’ensenyament escolar.ESCOLA CAN DEU