CURS 2020-21

EQUIP DIRECTIU

 • Director: José Miguel Moral
 • Cap d’estudis: Sílvia Verdeny
 • Secretària: Míriam Ferré

EDUCACIÓ INFANTIL

COLLA PETITS

 • P-3: M. Carmen Ferriz/ Esther Aymí
 • P-4: Paula Domínguez/Mª Carmen Lacasa
 • P-5: Àngels Roca

Suport infantil i psicomotricitat: Míriam Ferré i Patrícia Megías

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

COLLA MITJANS

 •  1r: Yolanda Guisado.
 •  2n:   Jessica Bayés.
 •  3r: Òscar Hinojosa.

COLLA GRANS

 • 4t A: Andrea Contreras.  4t B: Marta Lozano.
 • 5è A: Ester Borràs. 5è B: Alba Jové.
 • 6è A: Jordi Cendón. 6è B: Carla Gómez.

ESPECIALISTES

 • Especialistes d’ anglès: Carla Gómez, Míriam Ferré, Marta Lozano i Sílvia Verdeny.
 • Música: Ester Borràs.
 • Ed. Física: Òscar Hinojosa i Jordi Cendón.
 • Educació Especial: Bàrbara Pérez.

COORDINACIONS

 • Educació Infantil: Àngels Roca.
 • Educació Primària: Jèssica Bayès.
 • Riscos Laborals: Ester Borràs.
 • Informàtica/TACJordi Cendón.
 • Biblioteca: Yolanda Guisado.

 ESCOLA CAN DEU