CURS 2019-20

EQUIP DIRECTIU

 • Director: José Miguel Moral
 • Cap d’estudis: Sílvia Verdeny
 • Secretària: Míriam Ferré

EDUCACIÓ INFANTIL

 • P-3: Mª Carmen Lacasa
 • P-4: Àngels Roca.
 • P-5: Joaquima Sánchez.

Suport infantil i psicomotricitat: Esther Aymí/M. José Pérez.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • Cicle Inicial 1rJessica Bayés.
 • Cicle Inicial 2n:  Yolanda Guisado.
 • Cicle Mitjà 3r: Joan Talens.
 • Cicle Mitjà 4t:  Cruz Muñoz.
 • Cicle Superior : Alba Navarro.
 • Cicle Superior : Jordi Cendón.

ESPECIALISTES

 • Especialistes d’ anglès: Carla Gómez (E.I), Míriam Ferré (C.I i 3er) i Sílvia Verdeny (4rt i C.S), 
 • Música: Ferran Miquel.
 • Ed. Física: Joan Talens (C.I. i 3r), i Jordi Cendón (4t i C.S.).
 • Educació Especial: Carme Moya.
 • Religió: Sílvia Domínguez.

COORDINACIONS

 • Educació Infantil: Àngels Roca.
 • Educació Primària: Jèssica Bayès.
 • Riscos Laborals: Esther Aymí.
 • Informàtica/TACJordi Cendón.
 • Biblioteca: Ferran Miquel.

 ESCOLA CAN DEU