CURS 2023-24

EQUIP DIRECTIU

 • Director: José Miguel Moral.
 • Cap d’estudis: Sílvia Verdeny.
 • Secretària: Paula Domínguez.

EDUCACIÓ INFANTIL

COLLA PETITS

 • P-3: Elisabet Román
 • P-4: Carmen Santamaría
 • P-5: Àngels Roca.

Suport infantil i psicomotricitat: Paula Domínguez.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

COLLA MITJANS

 •  1r: Neus Gubau
 •  2n: Lucía Esteban
 •  3r: Jessica Bayés.

COLLA GRANS

 • 4t: Glòria Maraña
 • : David Calvo
 • : Bea Bernal

ESPECIALISTES

 • Anglès: Sílvia Verdeny (colla petits i mitjans),  Xavier Canales (colla mitjans i grans).
 • Música: Lídia Sobrino
 • Ed. Física: Sergio Martínez.
 • Educació Especial: Maria José Martínez
 • AA i reforços: Yolanda Guisado 

COORDINACIONS

 • Colla petits: Àngels Roca.
 • Colla mitjans: Jèssica Bayès.
 • Colla grans: Sergio Martínez.
 • Riscos Laborals: Xavier Canales
 • Informàtica/TAC: David Calvo.


ESCOLA CAN DEU