CURS 2022-23

EQUIP DIRECTIU

 • Director: José Miguel Moral.
 • Cap d’estudis: Sílvia Verdeny.
 • Secretària: Paula Domínguez.

EDUCACIÓ INFANTIL

COLLA PETITS

 • P-3: Mª Carmen Lacasa
 • P-4: Àngels Roca.
 • P-5: Esther Aymí /Núria Santos

Suport infantil i psicomotricitat: Paula Domínguez.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

COLLA MITJANS

 •  1r: Yolanda Guisado.
 •  2n: Jessica Bayés.
 •  3r: Bea Bernal

COLLA GRANS

 • 4t: Jose Fernández.
 • : Alba Jové.  
 • : David Calvo.

ESPECIALISTES

 • Anglès: Sílvia Verdeny (colla petits i mitjans),  Xaxier Canales (colla mitjans i grans).
 • Música i AA: María Duch.
 • Ed. Física: Sergio Martínez.
 • Educació Especial: Génesis Guzmán.

COORDINACIONS

 • Colla petits: Àngels Roca.
 • Colla mitjans: Jèssica Bayès.
 • Colla grans: Sergio Martínez.
 • Riscos Laborals: Carlos Crespo.
 • Informàtica/TAC: David Calvo.


ESCOLA CAN DEU