CURS 2021-22

EQUIP DIRECTIU

 • Director: José Miguel Moral.
 • Cap d’estudis: Sílvia Verdeny.
 • Secretària: Paula Domínguez.

EDUCACIÓ INFANTIL

COLLA PETITS

 • P-3: Àngels Roca/Maribel Montolio (TEEI).
 • P-4: Esther Aymí/Rosa Cerezo.
 • P-5: Mª Carmen Lacasa.

Suport infantil i psicomotricitat: Paula Domínguez.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

COLLA MITJANS

 •  1r: Carol Merino.
 •  2n: Yolanda Guisado.
 •  3r: Jessica Bayés.

COLLA GRANS

 • 4t: Alba Jové.
 • : David Calvo.  
 • : Esther Mas.

ESPECIALISTES

 • Anglès: Sílvia Verdeny (colla petits i mitjans),  Xaxier Canales (colla grans).
 • Música: Laura Santamaría.
 • Ed. Física: Sergio Martínez i Xavier Canales (sisè).
 • Educació Especial: Génesis Guzmán.
 • Reforç primària: Carlos Crespo i Bea Bernal.

COORDINACIONS

 • Colla petits: Àngels Roca.
 • Colla mitjans: Jèssica Bayès.
 • Colla grans: Sergio Martínez.
 • Riscos Laborals: Carlos Crespo.
 • Informàtica/TAC: David Calvo.


ESCOLA CAN DEU