CERCLES

Els cercles formen part de les pràctiques restauratives que duu a terme l’escola per tal de resoldre els possibles conflictes que poden aparèixer. El cercle és una metodologia centrada en la comunitat, la reconstrucció de relacions, la responsabilitat i la confiança.

Quan els alumnes participen en un cercle tenen la possibilitat d’expressar els seus sentiments, els seus neguits, els seus dubtes i, alhora, ser reconeguts pels altres. El fet d’implicar a les persones que han estat protagonistes del conflicte com aquelles que s’han vist afectades per la situació proporciona un nou escenari on es dialoga en pla d’igualtat, es comparteixen els punts de vista dels altres, s’expressen els motius i les necessitats i cadascú pot assumir la seva responsabilitat i fer propostes de millora.

La característica principal del cercle és que està obert a tot el grup classe per tal de donar veu a tots els nens i nenes. Els cercles permeten trobar acords i donar resposta a algun problema alhora que es construeixen relacions de confiançaque reforcen el grup a llarg termini.

 

Com fem un cercle?

Els participants fan un cercle juntament amb la persona facilitadora (el/la mestre/a). És fonamental respectar el torn de paraula per assegurar que tots tenen l’oportunitat de parlar i de ser escoltats, per aquest motiu hi ha un “objecte de diàleg” que serveix per saber que la persona que el té és la que pot parlar. Aquest objecte va passant per tots els participants i dona la possibilitat de parlar, però no obliga a fer-ho.

El facilitador fa tres o quatre preguntes que es van responen una en una per tots els alumnes. Són preguntes a tres nivells que poden variar segons l’interès o el problema a resoldre: Com et sents? Què necessites? A què et responsabilitzes?ESCOLA CAN DEU