PEDAGOGIA SISTÈMICA

“La pedagogia sistèmica és una nova manera de mirar que implica canvis profunds en la nostra forma de pensar l’educació i en les nostres actituds cap a totes les persones que intervenen en l’acte educatiu: famílies, alumnes, mestres. Aquest enfocament pedagògic tracta de crear les condicions idònies per tal que l’escola sigui un espai orientat cap a l’aprenentatge de la vida i per a que les noves generacions puguin fer quelcom útil amb el llegat que ha estat tramès dels seus pares”.

“Si ampliem la mirada de forma sistèmica, ens posarem en contacte amb una sèrie de forces que ja hi són en els alumnes, la força de la seva història i de la seva família, la força del grup, els coneixements previs, les capacitats d’autoorganització d’un grup, d’una família, d’un alumne. En definitiva, una sèrie de forces que es poden posar al servei de l’aprenentatge”. Mercè Travesset Vilaginés.

Amb aquestes cites del llibre: La pedagogia sistèmica. Fonaments i pràctica. Escrit per na Mercè Travesset a l’any 2007, volem donar una visió global d’un element clau dins del Projecte de Direcció de la nostra escola. Pretenem una mirada holística cap a l’alumne, que no és contemplat com un ésser aïllat, sinó com un element més dins del seu sistema familiar, on tot el que succeeix, o ha succeït, li afectarà d’una determinada manera. L’alumne i les seves famílies són mirades de forma amorosa i sense judicis, en la seva globalitat com a éssers humans.ESCOLA CAN DEU