PROJECTE EMPRENEDORIA

La nostra escola fa alguns cursos que participa en el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE), que impulsa la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell. L’objectiu d’aquest projecte és conèixer diferents elements vinculats a la gestió d’empreses i les possibilitats de treball autònom a la vegada que es reforçaran valors, hàbits i capacitats com la creativitat, la innovació, la responsabilitat social, l’autonomia personal, el treball en equip, l’assumpció de riscos, la relació amb l’entorn i coneixements matemàtics i lingüístics.

El desenvolupament del projecte passa per diverses fases: la creació de la cooperativa, la generació d’idees de productes, la cerca de finançament, la producció i venda d’articles.

Hi participen altres escoles de Sabadell i l’objectiu d’aquest programa educatiu és apropar l’esperit emprenedor i els valors del cooperativisme a les escoles. Alhora, l’estratègia del projecte també fomenta que l’alumnat conegui la realitat local i es vinculi amb el territori. Els productes creats per aquestes empreses es posaran a la venda en unes parades que s’instal·laran al Mercat Central a final de curs.ESCOLA CAN DEU