PROJECTE ESCOLTA’M

El Projecte Escolta’m forma part de l’acció tutorial i del projecte d’educació emocional de l’escola. Aquest projecte consisteix en oferir un temps i un espai de tutoria personalitzada setmanal a 3 o 4 alumnes per tal que puguin expressar el que pensen, el que senten, el què els agrada, el què els molesta… de manera tranquil·la i sense pressa. Es tracta d’escoltar i comprendre, de no jutjar i de poder transmetre a cadascun dels nostres alumnes “tu m’importes”.

Amb aquest projecte es crea un clima de confiança i vinculació segura i estable entre els/les tutors/es i els/les alumnes que permet acompanyar als nens i nenes en el seu creixement per anar aconseguint quotes de seguretat personal que els ajudi a desenvolupar-se de manera integral. L’alumnat pren el protagonisme en la conversa en petit grup mentre el/la mestre/a desenvolupa l’art de la conversa per ajudar als nens i nenes a construir i organitzar el seu pensament des de la vinculació emocional.

Des del Projecte Escolta’m es vol arribar a TOTS els alumnes del grup classe per tal que se sentin reconeguts i valorats pel tutor/a. Per escoltar cal un canvi de mirada, atendre i entendre els nens i nens. És un espai que permet conèixer no només l’alumne sinó la persona, perquè cadascú disposa d’una història pròpia que el fa diferent i és necessari que es respecti, es valori i es reconegui.ESCOLA CAN DEU