Principal C/ de la Prada, 1-35 08207 Sabadell Tel/fax: 93 716 11 58 Correu electrònic: a8035957@xtec.cat Parvulari: C/ del Bosc, s/n Tel: 93 723 61 71 AMPA: Correu electrònic: candeu.ampa@gmail.com


ESCOLA CAN DEU