MEDIACIÓ A L’ESCOLA CAN DEU 2018

Durant aquest mes d’octubre hem fet algunes sessions per comprendre millor el que significa ser mediador i la importància que té dintre d’un centre educatiu.
Per començar, vam fer un petit seminari amb la Lola, una especialista en temes de mediació, que mitjançant uns exercicis i un cercle, va fer-nos entendre el nostre important paper dintre de l’àmbit escolar, amb la idea de reduir els conflictes a la nostra escola.
Després vam venir unes alumnes de secundària de l’institut Joan Oliver (diferents cursos), les quals fan allà de mediadores, per explicar-nos quina era la seva funció al seu centre i com s’havien reduït els conflictes en el mateix des de que existeix aquesta figura entre els estudiants.
Dues motivacions molt vàlides per seguir endavant amb la nostra tasca com a MEDIADORS de l’escola Can Deu.ESCOLA CAN DEU