El caixer ha de disposar de teclat amb lletres o ser SERVICAIXA. No pot ser caixer amb teclat només numèric.

 1. Introduir tarjeta de pagament o llibreta SELECCIÓ IDIOMA
 2. Clicar: PAGAMENTS
 3. Clicar: PAGAMENTS SENSE CODI DE BARRES (Us demanarà PIN)
 4. Clicar: COL.LEGIS I MATRÍCULES
 5. Clicar: AMB EL CODI DE L’ENTITAT
 6. INTRODUIR EL CODI 0380503, apareix 0380503 SERHS FOOD AREA, S.L.
 7. Posar l’import a ingressar
 8. Surt una pantalla on cal posar REMITENT (dades del nen/a, curs, escola) AQUEST CAMP ES OBLIGATORI, SI NO S’EMPLENA NO US DEIXA SEGUIR
 9. Apareix la pantalla de comprovació de dades i podeu CORREGIR O CONFIRMAR
 10. En CONFIRMAR es fa el càrrec i el caixer us lliurarà 2 justificants amb el mateix número de control.
 11. CAL PRESENTAR EL JUSTIFICANT OBLIGATÒRIAMENT A LA COORDINADORA DEL MENJADOR CENTRE PERQUE QUEDI COMPTABILITZAT EL PAGAMENT I ES PUGUI FER ÚS DEL MENJADOR
 12. L’altre justificant és per la família


ESCOLA CAN DEU