Projectes d’escola

Biblioteca PUNT.EDU: Revifa l’utilització de la biblioteca escolar com a espai de treball. L’objectiu del projecte és, d’una banda potenciar el gust per la lectura i, d’altra banda, la recerca i el tractament de l’informació obtinguda a través de la xarxa.

Filosofia 3/12: A través d’activitats diverses permet desenvolupar un diàleg entre els alumnes que el mestre condueix, per tal de desenvolupar les quatre habilitats bàsiques de pensament.

Càlcul mental “el Quinzet”: S’aplica des de P-3 fins a 6è, seguint una programació vertical. Mitjançant la pràctica sistemàtica i continuada, els alumnes van adquirint estratègies de càlcul.

Projecte ORATOR: que pretén potenciar l’aspecte oral de la llengua anglesa.

Projecte TIC: Consisteix en potenciar les noves tecnologies de la informació a l’escola a través del coneixement de les eines informàtiques.

Projecte d’AUDIOVISUALSContempla els mitjans audiovisuals en les seves dues vessants: com a eina de treball i com a matèria d’anàlisi i estudi.

Eixos transversals: Cada curs compartim i treballem un tema des de P-3 fins a 6è.

Projectes de la ciutat: Participem en les activitats “ciutat i escola” i portem a terme el projecte de Jardí escolar de l’AGENDA 21.


ESCOLA CAN DEU