A partir de cicle superior introduim el programa d’educació emocional gamificat Happy 8-12 que està dissenyat per treballar les competències de consciència emocional, regulació emocional, autonomia personal, la competència social i la competència per a la vida i el benestar, a partir d’un videojoc interactiu on posa al alumne/a en una situació de conflicte que haurà de resoldre de la manera més adequada possible, creant la interacció i el debat entre l’alumnat.ESCOLA CAN DEU