PROJECTE DE MEDIACIÓ

En el document adjunt, podeu consultar el Projecte de Mediació de l’escola.

Aquest projecte neix de la necessitat d’educar en la convivència, de fomentar en l’alumnat els valors del respecte a un mateix i als altres i potenciar l’actitud crítica i dialogant.

Al pati de l’escola hi ha un espai on els alumnes poden dirigir-se per resoldre els possibles conflictes amb l’ajuda de la figura dels mediadors/es. Aquests mediadors i mediadores són alumnes de 3r, 4t i 5è que es van alternant per tal que cada dia n’hi hagi 2 al pati. Porten una armilla groga i ajuden a resoldre els conflictes dels seus companys/es seguint unes pautes establertes.ESCOLA CAN DEU