INSTAL.LACIONS.

El recinte on s’imparteix l’etapa d’Educació Infantil compta amb:

 • tres aules dels grups de P-3, P-4 i P-5,
 • una sala de psicomotricitat,
 • un aula d’Educació Especial,
 • sala de material i maquinària,
 • jardi i pati.

L’espai de Primària té dos edificis on es distribuexen :

 • les sis aules de nivell de primària,
 • aula d’informàtica,
 • aula d’audiovisuals,
 • aula d’anglès,
 • aules D’educació Especial i ’EAP,
 • menjador,
 • biblioteca,
 • Direcció,
 • Consergeria,
 • Aula de música,
 • Aula de plàstica/AMPA
 • Sala polivalent,
 • Sala de mestres,
 • Vestuaris, lavabos,
 • Espais externs: pistes, zones ajardinades, zona de sorra amb arbres i hort.


ESCOLA CAN DEU