Benvolgudes famílies,

Ens dirigim a vosaltres al començament d’un nou curs per tal d’oferir-vos tot un seguit d’informacions generals bàsiques pel bon funcionament del curs.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, estableix i desenvolupa decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DECRET 119/2015, de 23 de juny) d’acord amb el que es preveu en l’Estatut d’autonomia de Catalunya 6/2006, de 19 de juliol, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, les directrius de la Unió Europea i tenint en compte el currículum bàsic de l’educació primària.

En aquesta etapa educativa de Primària cal destacar, com a objectiu fonamental, l’adquisició de les competències bàsiques i els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d’una formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu; per conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que permetin arrelar-se al país; per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

El paper dels i de les mestres en aquesta etapa és fonamental perquè els nens i les nenes valorin el que significa aprendre i adquireixin la competència d’aprendre a aprendre amb la ment oberta i amb la consciència i la voluntat de millorar permanentment. Correspon al mestre i a la mestra orientar, acompanyar, estimular, impulsar l’hàbit de descoberta i la creativitat i evitar dogmatismes. Per això serà fonamental, al costat dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge, una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball grupal de l’alumnat. Aquesta tasca la podrem portar a terme amb la col·laboració i compromís de totes les famílies.

CALENDARI:

El curs ha començat el 14 de setembre de 2015 i s’acabarà el 21 de juny de 2016.

 • Vacances de Nadal: seran del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos.
 • Vacances de Setmana Santa: del 19 al 28 de març, ambdós inclosos.
 • Dies de lliure disposició:
 • 9 d’octubre de 2015.
 • 2 de novembre de 2015.
 • 7 de desembre de 2015.
 • 8 de gener de 2016.
 • 8 de febrer de 2016.

.   Festes locals de Sabadell : 7 de setembre de 2015 i 9 de maig de 2016.

.   Altres festius:

 • 11 de setembre de 2015.
 • 12 d’octubre de 2015.
 • 8 de desembre de 2015.
 • 16 de maig de 2016.

FESTES I CELEBRACIONS ESCOLARS.

. La castanyada : 30 d’octubre, 2015

. Nadal : 22 de desembre, 2015

. Carnaval: 5 de febrer, 2016

. Fi de curs : 21 de juny, 2016

HORARI

L’horari d’Educació Infanti i Primària és de 9 h. a 12’30 h. al matí, i de 15hs a 16’30hs a la tarda.

El dia  22 de desembre de 2015 i del 6 al 21 de juny de 2016 l’horari escolar serà de jornada intensiva, de 9 a 13 hores.

MENJADOR. 

L’empresa que gestiona el servei de menjadors unificats de Sabadell des de fa dos cursos és EUDEC  ( SERCHS ).

Recordeu que és necessari inscriure al vostre fill/filla encara que només  es quedi al menjador de tant en tant. Les inscripcions les podeu fer a la web: serhsfoodeduca.com  (Atenció: heu d’utilitzar els navegadors Google Chrome o firefox)

Si teniu dificultats per fer-ho a Internet, passeu per la Secretaria de l’escola i us proporcionarem un imprès.

Els preus d’aquests curs seran els següents :

Domiciliats (tres o més dies a la setmana) :   6’20 €

Esporàdics :                                                        6,80 €

El servei de menjador funciona a partir del 14 de setembre.

L’horari d’atenció a les famílies serà, com sempre, els dimecres a la tarda (de 15hs a 16hs). 

SERVEI D’ ACOLLIDA MATINAL.

El servei d’acollida funciona des del dia 14 de setembre. L’horari és de 8hs a 9hs del matí. (podeu consultar els preus a la secretaria del centre).

REUNIONS DE PARES PER NIVELL. (Les reunions començaran a les 16’45hs)

 

P-3:  dimarts 29 de setembre.

P-4:  dimecres 30 de setembre.

P-5:  dimecres 7 d’octubre.

1er:  dijous 8 d’octubre.

2n:   dilluns 5 d’octubre

 

 

3er:  dijous 1 d’octubre.

4t:    dimarts 6 d’octubre.

5è:   dimarts 13 d’octubre.

6è:   dimecres 30 de setembre

PLANTILLA DE MESTRES I PERSONAL NO DOCENT.

 Direcció  José Miguel Moral
 Cap d’estudis  MªCarmen Lacasa
 Secretària  Sílvia Verdeny
 P-3 Tutora/Anglès P-5  Àngels Roca
 P-4 Tutora  Joaquima Sánchez
 P-5 Tutora/  Coordinadora d’E.Infantil  Esther Aymí
 1er Tutora Jéssica Bayés
 2n Tutora  / Coordinadora C.I Yolanda Guisado
 3er Tutora Carmen Millán
 4t Tutora/ Coordinadora C.M Cruz Muñoz
 5è Tutora Lupe Cano
 6è Tutora/ Coord. Biblioteca Marta Cuadrado
 Llengua anglesa P-4/C.I/C.M  Sílvia Verdeny
 Llengua anglesa C.S  Cristina Martínez
 Educació Física E.Infantil i Primària  Tina Redondo
 Música / Coord. C. Sup.  Ferran Miquel
 Educació Especial  Feli Paniagua
 Reforç d’ E.Infantil  MªCarmen Lacasa
 Religió  Conxita Lecina
 Psicopedagoga  Rosa Anna Garcia
 Administrativa  Esther Posadas
 Conserges  M.Angel Cerrato/Emilia Jiménez (substit. Juan  García

INFORMACIONS I NORMES GENERALS.

 • Per una bona organització de l’escola i dels propis alumnes, és imprescindible ser puntual; cal ser-ho a l’entrada i a la sortida. La porta s’obrirà a l’hora en punt i estancarà 10 minuts més tard de l’hora d’entrada. Un cop tancada la porta només es permetrà l’entrada amb causa justificada per part de la família de l’alumne. És important que treballeu l’hàbit de la puntualitat amb els vostres fills i filles.
 • Les faltes d’assistència i els retards, així com quan els alumnes hagin de sortir abans o hagin d’entrar fora d’horari s’han de justificar per escrit al tutor o tutora corresponent. En aquest últim cas, si els alumnes han de sortir abans, els haurà de venir a buscar un adult.
 • En el cas d’haver d’administrar algun medicament tant en horari de classe com de menjador, serà necessari adjuntar la recepta mèdica on consti el nom de l’alumne, l’horari d’administració i la dosi a prendre.
 • Durant les hores de classe els pares no podran pujar a les classes. Si hi ha algun motiu molt urgent el conserge s’encarregarà d’avisar al tutor o tutora del vostre fill o filla. Recordeu que a les entrades (9hs i 15hs) les tutores no poden atendre les famílies ja que han d’estar amb els alumnes.

 Les normes i hàbits de convivència estan a l’agenda escolar dels vostres fills i filles.

ENTREVISTES I INFORMES.

Les setmanes dedicades a entrevistes de famílies seran: al gener i a finals de juny. Caldrà que us apunteu  a les graelles que es penjaran al vestíbul del centre.

A part d’aquests dies, podreu demanar entrevista amb el tutor o tutora del vostre fill o filla sempre que ho cregueu oportú. Cada tutor-a informarà del dia setmanal previst per a l’atenció a pares.

A Primària es donaran tres informes al llarg del curs; un a final de cada trimestre. A Educació Infantil un al desembre i un altre al juny.

PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ESCOLAR.

 El nostre centre, entre d’altres projecte educatius, vetlla per la sostenibilitat, la cura i el respecte del medi ambient. Per tal de donar continuïtat al treball realitzat els darrers cursos i els propers quant a la millora de la biodiversitat i la gestió de materials i residus, us recordem:

 • El pati disposa de diferents contenidors per la recollida selectiva dels residus que es generen al centre (blau=paper, marró=material orgànic, groc=plàstic). Des del curs passat comptem també amb un contenidor de piles i bateries.
 • A l’hora de portar els esmorzats s’utilitzaran diferents alternatives a l’ús del paper d’alumini per tal de continuar reduint i eliminant el seu consum ( carmanyola, paper de cuina, film transparent..).
 • Continuarem potenciant el consum de fruita entre l’alumnat mantenint el dimecres com “el dia de la fruita”.
 • Tant al pati d’Educació Infantil com al de Primària tenim un jardí escolar en el qual els alumnes d’infantil i de cicle inicial treballen i vetllen per la seva cura, així com diferents arbres i vegetació objecte d’estudi dels alumnes del cicle mig. Continuarem també amb el treball de l’hort escolar engegat en cursos anteriors.
 • L’escola continua amb reutilització de llibres . Aquest projecte té com a objectiu promoure la cultura de l’aprofitament de recursos, l’estalvi i la reutilització de materials. Les normes a seguir per aconseguir un bon manteniment d’aquest material les teniu al decàleg que ja us vam lliurar.

Fins ara ha estat possible fer-ho gràcies a la implicació d’algunes famílies que han dedicat una part del seu temps a la revisió i organització dels llibres. Per poder-ho mantenir caldrà que més famílies participin a final i principi de curs.

 • Aquest curs el grup de 5è s’engrescarà en un projecte d’Emprenedoria dissenyat per fomentar la cultura emprenedora a l’Educació Primària a través de diferents activitats  i propostes didàctiques adreçades a l’alumnat. L’objectiu final és desenvolupar hàbits i comportaments emprenedors, facilitant la seva integració social d’una manera eficaç i satisfactòria
 • Continuarem desenvolupant altres projectes iniciats anteriorment com el de l’organització dels Delegats de classe a Primària, l’apadrinament lector, les activitats de la biblioteca, la trobada de flabiols, l’hort i el consum de fruita dos cops mensuals. Treballarem també un tema transversal a tots els nivells; aquest curs estarà relacionat amb l’educació emocional.

Molt bon inici de curs a tothom!!!!

 

 

La Direcció del centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT!!! Alumnes de C.I (1r i 2n):

 

 • Els alumnes de cicle inicial han de portar bata, carpeta (no classificadora), un paquet de tovalloletes, un rotllo de paper de cuina, i un paquet de mocadors a la butxaca de la bata.

 

 • No cal portar motxilla grossa amb rodes; amb una motxilla petita o bossa per l’esmorzar és suficient.

 

 • Marqueu tot amb el nom i poseu beta a la bata i les jaquetes.

 

 • Pel dia de l’educació física els nens hauran de portar roba i calçat còmode (tipus xandall i sabatilles), tovalloleta petita i samarreta de recanvi.


ESCOLA CAN DEU